Quality Assurance Agency in Higher Education

ACTIVITIES

Call for reviewers

The Albanian Quality Assurance Agency for Higher Education (ASCAL), in compliance to the Decisions No. 44, dated 13.07.2018 and No. 15, dated 01.02.2019 of the Accreditation Board, has opened a call f...

21-02-2019

CEENQA General Assembly, 2017

On April 28th, 2017, a CEENQA workshop on "Ways to make external quality assurance a more efficient process" was organized in Zagreb, Croatia. During this event, a number of representatives from vari...

09-01-2018

Site visits in the framework of the institutional accreditation of HEIs of Batch 7.

Starting from the 29th of June to the 7th of July, site visits will be conducted to the HEIs of Batch 7 in the framework of the institutional accreditation process. These institutions are: Catholic Un...

29-06-2017

NEWS

ASCAL merr pjesë në seminarin për “Sistemet e Sigurimit të Cilësisë në Ballkanin Perëndimor”

ASCAL merr pjesë në seminarin për “Sistemet e Sigurimit të Cilësisë në Ballkanin Perëndimor”

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) dhe Grupi i Përbashkët i Punës i ERI SEE për Njohjen e Kualifikimeve Akademike zhvilluan në Tiranë seminarin për...

20 / 02 / 2020

ASCAL përmbyll me sukses vizitat për akreditimin e parë të tre programeve më të mëdha të Universitetit të Mjekësisë në Tiranë

ASCAL përmbyll me sukses vizitat për akreditimin e parë të tre programeve më të mëdha të Universitetit të Mjekësisë në Tiranë

Në kuadër të akreditimit të parë të programeve të studimit të ofruar nga IAL-të publike, si një instrument kyç për rritjen e cilësisë së arsimit ...

30 / 01 / 2020

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

30 / 01 / 2020

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

20 / 11 / 2019

New director of Quality Assurance Agency in Higher Education is appointed

New director of Quality Assurance Agency in Higher Education is appointed

According to Order No. 41. dated 08.02.2019 of the Prime Minister of Albania "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Agjencisë së Sigurimit ...

12 / 02 / 2019