Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

LAJME

 

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

  Institucioni Statusi i Akreditimit Aktualish
25 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"                      Akredituar Në proces akreditimi (Riakreditim i pjesshëm)       
57 Akademia e Forcave të Armatosura Akredituar Në proces akreditimi (Riakreditim)

Për të parë listën e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi KLIKONI KËTU

 

AKTIVITETE

Vendimet e mbledhjes 20 Tetor 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 111, datë 20.10.2023 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIK...

21-11-2023

Vendimet e mbledhjes 23 Shtator 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 97, datë 23.09.2023 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

23-10-2023

Vendimet e mbledhjes 22 Shtator 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 82, datë 22.09.2023 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË ...

13-10-2023

Vendimet e mbledhjes 30 Qershor 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 66, datë 30.06.2023 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

03-08-2023

Vendimet e mbledhjes 26 Maj 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 55, datë 26.05.2023 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË ...

29-06-2023

Vendimet e mbledhjes 14 Prill 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 40, datë 14.04.2023 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

16-05-2023

Vendimet e mbledhjes 04 Mars 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 30, datë 04.03.2023 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIK...

14-04-2023

Vendimet e mbledhjes 03 Mars 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 14, datë 03.03.2023 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË ...

14-04-2023

Vendimet e mbledhjes 27 Janar 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT    VENDIM Nr. 01, datë 27.01.2023 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT T...

23-02-2023

Vendimet e mbledhjes 16 Dhjetor 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 86, datë 16.12.2022 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

03-02-2023

Vendimet e mbledhjes 4 Nëntor 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 73, datë 04.11.2022 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

15-12-2022

Vendimet e mbledhjes 9 -10 Shtator 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 52, datë 09.09.2022 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË ...

17-10-2022