Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

LAJME

ASCAL pjesë workshop-it mbi integrimin e standardeve dhe udhëzimeve evropiane (ESG) në punën e agjencisve të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë, të Ballkanit Perëndimor

ASCAL pjesë workshop-it mbi integrimin e standardeve dhe udhëzimeve evropiane (ESG) në punën e agjencisve të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë, të Ballkanit Perëndimor

Drejtoresha e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) Dr. Xhiliola Bixheku dhe Përgjegjësi i Sektorit të Marrëdhënieve me Bord...

12 / 07 / 2023

ASCAL pjesë e takimit të rradhës mbajtur në kuadër të projektit ENGINE, në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës

ASCAL pjesë e takimit të rradhës mbajtur në kuadër të projektit ENGINE, në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) mori pjesë në takimin e rradhës të mbajtur në kuadër të projektit ENGINE, në Universite...

21 / 06 / 2023

Njoftim punësimi datë 15 Qershor 2023

Njoftim punësimi datë 15 Qershor 2023

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

15 / 06 / 2023

Sondazhi Kombëtar i Studentëve (2022) – një intervistë me Drejtoreshën e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), Znj. Xhiliola Bixheku.

Sondazhi Kombëtar i Studentëve (2022) – një intervistë me Drejtoreshën e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), Znj. Xhiliola Bixheku.

Në vitin 2022 u organizua nga ASCAL Sondazhi Kombëtar i Studentëve (SKS). Për të folur rreth rezultateve të këtij sondazhi, në datën 10.06.2023, e ftua...

12 / 06 / 2023

ASCAL, pjesë e takimit të rradhës të mbajtur në kuadër të projektit ENGINE, në Universitetin Kadir Has të Stambollit (KHAS)

ASCAL, pjesë e takimit të rradhës të mbajtur në kuadër të projektit ENGINE, në Universitetin Kadir Has të Stambollit (KHAS)

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) mori pjesë në takimin e rradhës të mbajtur në kuadër të projektit ENGINE, në Universite...

01 / 06 / 2023

ASCAL, pjesë e seminarit “Education Sector Analysis in Albania”

ASCAL, pjesë e seminarit “Education Sector Analysis in Albania”

Më datë 25 - 26 Maj 2023, ASCAL mori pjesë në seminarin përfundimtar të projektit “Education Sector Analysis in Albania”, të organizuar nga UNESCO dh...

29 / 05 / 2023

ASCAL pjesë e seminarit mbi njohjen automatike të kualifikimeve të diplomave

ASCAL pjesë e seminarit mbi njohjen automatike të kualifikimeve të diplomave

Më datë 28.04.2023, ASCAL mori pjesë në seminarin mbi njohjen automatike të kualifikimeve, të organizuar si pjesë të aktiviteteve të parashikuara nga T...

28 / 04 / 2023

ASCAL mori pjesë në mbledhjen dy-palëshe të Grupit Negociator për Integrimin Evropian (GNPIE) për kapitullin 26 “Kultura, Arsimi dhe Sporti”

ASCAL mori pjesë në mbledhjen dy-palëshe të Grupit Negociator për Integrimin Evropian (GNPIE) për kapitullin 26 “Kultura, Arsimi dhe Sporti”

Më datë 27 Prill 2023, ASCAL mori pjesë në mbledhjen dy-palëshe të Grupit Negociator për Integrimin Evropian (GNPIE) për kapitullin 26 “Kultura, Arsim...

28 / 04 / 2023

ASCAL pjesë e mbledhjes dy-palëshe të Grupit Negociator për Integrimin Evropian (GNPIE)

ASCAL pjesë e mbledhjes dy-palëshe të Grupit Negociator për Integrimin Evropian (GNPIE)

Ditën e djeshme, datë 26 Prill 2023, ASCAL mori pjesë në mbledhjen dy-palëshe të Grupit Negociator për Integrimin Evropian (GNPIE) për kapitullin 25 “...

27 / 04 / 2023

ASCAL merr pjesë në Forumin e Anëtarëve të ENQA-së 2023.

ASCAL merr pjesë në Forumin e Anëtarëve të ENQA-së 2023.

Drejtoresha e ASCAL Dr. Xhiliola Bixheku dhe Përgjegjësja e Sektorit të Statistikave dhe Analizave Znj. Ersi Dako morën pjesë në Forumin e Anëtarëve të...

24 / 04 / 2023

 

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

IALstatus

 

Për të parë listën e programeve të studimit të cilat janë në proces akreditimi KLIKONI KËTU

 

AKTIVITETE

Vendimet e mbledhjes 30 Qershor 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 66, datë 30.06.2023 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

03-08-2023

Vendimet e mbledhjes 26 Maj 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 55, datë 26.05.2023 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË ...

29-06-2023

Vendimet e mbledhjes 14 Prill 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 40, datë 14.04.2023 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

16-05-2023

Vendimet e mbledhjes 04 Mars 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 30, datë 04.03.2023 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIK...

14-04-2023

Vendimet e mbledhjes 03 Mars 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 14, datë 03.03.2023 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË ...

14-04-2023

Vendimet e mbledhjes 27 Janar 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT    VENDIM Nr. 01, datë 27.01.2023 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT T...

23-02-2023

Vendimet e mbledhjes 16 Dhjetor 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 86, datë 16.12.2022 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

03-02-2023

Vendimet e mbledhjes 4 Nëntor 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 73, datë 04.11.2022 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

15-12-2022

Vendimet e mbledhjes 9 -10 Shtator 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 52, datë 09.09.2022 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË ...

17-10-2022

Progres vizita e European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) dhe European Quality Assurance Register (EQAR) në kuadër të projektit SEQA-ESG.

Në kuadër të projektit “Supporting European Quality Assurance Agencies in meeting the European Standards and Guidelines (SEQA – ESG)”, Presidenti i European Association for Quality Assurance ...

09-09-2022

Vendimet e mbledhjes 3 Qershor 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 42, datë 03.06.2022  PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË SË...

25-07-2022

Vendimet e mbledhjes 22 Prill 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 28, datë 22.04.2022 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

14-07-2022