Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë ju njofton se ka hapur thirrjen për Ekspertë të Jashtëm Vlerësimi. Ftohen të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të bëhen pjesë e listës së Ekspertëve të ASCAL të aplikojnë në linkun e mëposhtëm: 

Kliko këtu për të aplikuar

Aplikimi do të jetë i hapur deri në datën 30 Shtator 2022.

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikë 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Për të parë listën e plotë të Institucioneve të Arsimit të Lartë publike / private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional KLIKONI KËTU.

 

AKTIVITETE

ASCAL pjesë e Asamblesë së Përgjithshme dhe Workshop-it të organizuara nga CEENQA

Drejtuesja e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) Zj. Xhiliola Bixheku dhe Përgjegjësi i Sektorit të Marrëdhënieve me Bordin e Akreditimit dhe Ndërkombëtarizimin...

26-09-2022

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akr...

15-09-2022

LAJME

ASCAL pjesë e Asamblesë së Përgjithshme dhe Workshop-it të organizuara nga CEENQA

ASCAL pjesë e Asamblesë së Përgjithshme dhe Workshop-it të organizuara nga CEENQA

Drejtuesja e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) Zj. Xhiliola Bixheku dhe Përgjegjësi i Sektorit të Marrëdhënieve me Bordi...

26 / 09 / 2022

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

15 / 09 / 2022

Zhvillohet Kongresi për Arsimin “Sfidat e Arsimit Cilësor dhe Gjithëpërfshirës drejt Integrimit Evropian”

Zhvillohet Kongresi për Arsimin “Sfidat e Arsimit Cilësor dhe Gjithëpërfshirës drejt Integrimit Evropian”

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në datat 12 dhe 13 Shtator 2022, mori pjesë në Kongresin për Arsimin “Sfidat e Arsimit C...

14 / 09 / 2022

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

14 / 09 / 2022

Progres vizita e European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) dhe European Quality Assurance Register (EQAR) në kuadër të projektit SEQA-ESG.

Progres vizita e European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) dhe European Quality Assurance Register (EQAR) në kuadër të projektit SEQA-ESG.

Në kuadër të projektit “Supporting European Quality Assurance Agencies in meeting the European Standards and Guidelines (SEQA – ESG)”, Presidenti i Eur...

09 / 09 / 2022

Thirrje për Ekspertë të Vlerësimit të Jashtëm

Thirrje për Ekspertë të Vlerësimit të Jashtëm

Për  institucionet e Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit që ato ofrojnë Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) syn...

05 / 08 / 2022

Lista e plotë të programeve të studimit të cilat janë në fazën e akreditimit.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i A...

04 / 07 / 2022

ASCAL pjesë e workshop-it "4th SEQA-ESG peer-learning"

ASCAL pjesë e workshop-it "4th SEQA-ESG peer-learning"

ASCAL mori pjesë në workshop-in e organizuar nga ENQA në kuadër të projektit “Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)”. Taki...

29 / 06 / 2022

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Profesional të Tiranës

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Profesional të Tiranës

Në datat 15-16 Qershor 2022 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Profesional të T...

17 / 06 / 2022

Mesazh për Studentët!

Mesazh për Studentët!

Të dashur studentë! Ashtu siç jeni informuar që në muajin Prill, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) po organizon Sondazhin K...

27 / 05 / 2022