Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Marrëveshje Bashkëpunimi

  • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet ASCAL dhe Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA)  
  • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet ASCAL dhe Agjencia Kombëtare Italiane e Vlerësimit të Sistemit Universitar dhe Kërkimit (ANVUR)  
  • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet ASCAL dhe Agjencia e Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë (QAA)