Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sekretariati Teknik i BA

Bordi i Akredimit mbështetet nga sekretariati teknik, i cili është i përbërë nga nëpunës të ASCAL, të caktuar në këtë pozicion nga drejtori i agjencisë. Sekretariati ndihmon kryetarin e BA dhe anëtarët e tij për agjendën dhe mbarëvajtjen e mbledhjeve. Misioni dhe detyrat e sekretariatit teknik janë të përcaktuara në rregulloren e brendshme të ASCAL dhe në rregulloren e BA. 

 

Kontaktet e Sekretariatit të BA

tel:

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.