Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Ndërkombëtarizimi

Partnerët ndërkombëtar të ASCAL:

 

enqa logo Anëtar “affiliate” i European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 
CEENQA logo Anëtar me të drejta të plota i Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies (CEENQA).
inqaahe logo Anëtar me të drejta të plota i International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).
CHE logo Partner me  Centre for Higher Education (CEH).
QAA logo Partner me  Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Certificate ENQA

 Çertifikatë / Anëtar “affiliate” i ENQA