Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 10 Prill 2019

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 10 Prill 2019 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Kolegjin Universitar "Institutin Kanadez të Teknologjisë"; Universitetin "Metropolitan Tirana"; Kolegjin Universitar "WISDOM"; Tirana Business University College.

Në vijim gjeni foto përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

 

Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"

cit

cit

cit

 

Universiteti "Metropolitan Tirana"

metropolitan

metropolitan

metropolitan

 

Kolegji Universitar "WISDOM"

wisdom

wisdom

 

Tirana Business University College

tbu

tbu