Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 28 Mars 2019

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 28 Mars 2019 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin "Aleksandër Moisiu", Durrës; Universitetin "Eqrem Çabej", Gjirokastër; Universitetin Europian të Tiranës; Universitetin "Mesdhetar të Shqipërisë".

Në vijim gjeni foto të bëra gjatë aktivitetit në Institucionet e Arsimit të Lartë përkatëse.

 

Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër

Universiteti Eqrem Çabej

Universiteti Eqrem Çabej

Universiteti Eqrem Çabej

 

Universiteti Europian i Tiranës

Universiteti Europian i Tiranës

Universiteti Europian i Tiranës

Universiteti Europian i Tiranës

 

Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës

Universiteti Aleksandër Moisiu

Universiteti Aleksandër Moisiu

Universiteti Aleksandër Moisiu

 

Universiteti "Mesdhetar i Shipërisë"

Universiteti Mesdhetar i Shipërisë

Universiteti Mesdhetar i Shipërisë