Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 3 Prill 2019

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 3 Prill 2019 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"; Kolegjin Universitar "Luarasi"; Universitetin Privat "Albanian University".

Në vijim gjeni foto përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

 

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

universiteti elbasanit

universiteti elbasanit

universiteti elbasanit

universiteti elbasanit

 

Universiteti Privat "Albanian University"

albanian university

albanian university

 

Kolegji Universitar "Luarasi"

ku luarasi

ku luarasi