Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 5 Prill 2019

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 5 Prill 2019 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin e Tiranës (Fakultetin e Drejtësisë; Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë); Universitetin "Fan S. Noli", Korçë; Akademinë e Filmit dhe Multimedias "Marubi"; Kolegjin Profesional të Tiranës. Në takimin e mbajtur me studentët nga dy fakultetet e Universitetit të Tiranës ishte i pranishëm Drejtori i ASCAL, Z.Elvin Gjevori.

Në vijim gjeni foto përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

 

Universiteti i Tiranës (Fakulteti i Drejtësisë; Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë)

fd dhe fhd

fd dhe fhd

fd dhe fhd

 

Universiteti "Fan S. Noli", Korçë

universiteti fan noli

universiteti fan noli

universiteti fan noli

 

Akademia e Filmit dhe Multimedias "Marubi"

marubi

marubi

 

Kolegji Profesional i Tiranës

kpt

kpt