Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 8 Prill 2019

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 8 Prill 2019 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin e Tiranës (Fakultetin e Ekonomisë); Kolegjin Universitar "Bedër"; Universitetin "Aldent"; Universitetin Polis dhe në Universitetin "EPOKA". Në takimin e mbajtur me studentët në fakultetin e Universitetit të Tiranës ishte i pranishëm Drejtori i ASCAL, Z.Elvin Gjevori.

Në vijim gjeni foto përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

 

Universiteti i Tiranës (Fakulteti i Ekonomisë)

feut

feut

feut

feut

 

Kolegji Universitar "Bedër"

ku beder

ku beder

ku beder

 

Universiteti "Aldent"

aldent

aldent

 

Universiteti Polis

polis

polis

 

Universiteti "EPOKA"

epoka

epoka

epoka