Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimet informuese dhe udhëzuese më datë 9 Prill 2019

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 9 Prill 2019 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin e Tiranës (Fakultetin e Gjuhëve të Huaja dhe Fakultetin e Shkencave Sociale); Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"; Kolegjin Universitar "LOGOS"; Kolegjin Universitar "Të Biznesit"; Akademinë "Ivodent".

Në vijim gjeni foto përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

 

Universiteti i Tiranës (Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja )

ut

ut

ut

ut

ut

ut

 

Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"

zkm

zkm

zkm

 

Kolegji Universitar "LOGOS"

logos

logos

 

Kolegji Universitar "I Biznesit"

kub

kub

 

Akademia "Ivodent"

ivodent

ivodent