Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Panairi i Punës dhe Aftësive 2024 “Work & Study”

ASCAL pjesë e Panairit të Punës dhe Aftësive 2024 “Work & Study” i cili u zhvillua në Pallatin e Kongreseve në datat 3-4 Prill, për të informuar studentët e maturantët mbi rëndësinë e akreditimit dhe Institucionet e Arsimit të Lartë dhe programet e studimit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

2

3

4

5

6

7

8

9