Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 14 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 14 Prill 2022 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"; Universiteti "Luarasi"; Shkolla e Larte "Nehemia"; Universiteti "Metropolitan Tirana".

Në vijim gjeni foto përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

 

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

2

3

Universiteti "Luarasi"

1

2

Shkolla e Larte "Nehemia"

1

3

Universiteti "Metropolitan Tirana"

2

1