Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 19 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 19 Prill 2022 takimet informuese me grupet e punës dhe studentët në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri. Takimet e sotme informuese dhe udhëzuese u zhvilluan në Universitetin "Aldent", Tirana Esthetics & Style School, Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë".

Në vijim gjeni foto përkatëse të aktiviteteteve të zhvilluara në Institucionet e Arsimit të Lartë.

 

Tirana Esthetics & Style School

2

Universitetin "Aldent"

1

Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"

2

3